Jakob Haberfeld Story Sp. z o.o.

ul. Michała Grażyńskiego 339
43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 510 082 651

NIP: 5472237172
Wysokość kapitału zakładowego 50 000 zł

MUZEUM WÓDKI 1804

ul. Dąbrowskiego 4,
32-600 Oświęcim
Na terenie dawnej Fabryki Parowej
Wódek i likierów Jakóba Haberfelda

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 12:00 – 18:00