JAKOB HABERFELD STORY

Na terenie dawnej Fabryki Parowej
Wódek i likierów Jakóba Haberfelda

tel. +48 510 082 651
biuro@jakobhaberfeld.pl
ul. Dąbrowskiego 4,
32-600 Oświęcim

Hours:
12:00-23:00