Polityka prywatności i Cookies, Newsletter

CZĘŚĆ I

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW WITRYN INTERNETOWYCH: „JAKOBHABERFELD.PL”.

1. Administratorem danych osobowych użytkowników korzystających ze strony internetowej jakobhaberfeld.com oraz platformy internetowej do składania zamówień jest Jakob Haberfeld Story sp. z o. o. z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Dąbrowskiego 30, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000453556, NIP 5492435136, nr tel. 510 082 651 adres e-mail: biuro@jakobhaberfeld.pl

2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych. Możesz się z nim skontaktować pod adresem iod@jakobhaberfeld.pl

3. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:

3.1. w celu rejestracji kont użytkowników w platformie internetowej do składania zamówień, jak również platformie do zakupu biletów na wydarzenia kulturalne i inne organizowane przez Administratora:

3.2. „e-sklep.jakobhaberfeld.pl”,  „www.jakobhaberfeld.pl/e-sklep” i „www.jakobhaberfeld.pl/bilety/ zapewnienia usług związanych z zarządzaniem nim oraz jego usunięcia (w razie zgłoszenia takiego żądania przez użytkownika), podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (dz.u.ue.l.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”;

3.3. w celu wykonania umów sprzedaży towarów oraz biletów, których stroną są nabywcy towarów i biletów oraz w celu podjęcia działań na żądanie nabywców, przed zawarciem umowy sprzedaży towarów i biletów, podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

3.4. w celu rozpatrzenia reklamacji użytkowników systemu platformy internetowej do składania zamówień oraz nabywców towarów i biletów oferowanych przez administratora, podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO;

3.5. po zawarciu umowy kupna towaru dane osobowe nabywców są przetwarzane w celu identyfikacji osób dokonujących zakupu, koniecznej ze względu na obowiązek wynikający z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 t.j.), podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3.6. w celu odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej, podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda udzielona przez osobę, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3.7. w celu obrony przed roszczeniami przysługującymi nabywcom towarów oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń przysługujących administratorowi danych osobowych, podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

3.8. w celu wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (w szczególności obowiązków księgowych oraz podatkowych powstałych w związku ze sprzedażą towarów i biletów), przetwarzanie będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3.9. w celu ułatwienia korzystania z serwisów wykorzystuje dwa typy plików cookies:

3.9.1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

3.9.2. Cookies trwałe: są przechowywane na Twoje urządzenie i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

4. Dane osobowe użytkowników zarejestrowanych w platformie internetowej do składania zamówień oraz do zakupu biletów na wydarzenia przekazywane (udostępniane albo powierzane) następującym podmiotom:

4.1. „Jakob Haberfeld Story sp. z o.o.”, jako podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe;

4.2. Dostawcy usług płatności, PayU Spółka Akcyjna ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: PL779-23-08-495, w celu realizacji transakcji płatności w ramach sprzedaży towarów i biletów;

4.3. Dostawcy usług przewozowych, w celu realizacji dostawy zamówionego towaru;

4.4. Pełnomocnikowi, w celu odbioru w imieniu Klienta towaru, który ma zostać do niego dostarczony;

4.5. Organom państwowym na ich żądanie oparte na stosownych przepisach prawa;

5. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO;

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

6.1. do czasu cofnięcia zgody, jeżeli chodzi o dane użytkowników platformy internetowej do składania zamówień przetwarzane w celu rejestracji konta, zapewnienia usług związanych z zarządzaniem nim oraz jego usunięcia;

6.2. do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń przysługujących nabywcom biletów i towarów z tytułu umowy sprzedaży towaru lub biletu, jeżeli chodzi o dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umów sprzedaży towarów lub biletów oraz w celu podjęcia działań na żądanie nabywców, przed zawarciem umowy sprzedaży towarów lub biletów;

6.3. do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń nabywcy towaru lub biletu, jeżeli chodzi o dane osobowe przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji użytkowników systemu oraz nabywców towarów lub biletów na wydarzenia organizowane przez administratora

6.4. 90 dni od dnia pełnego wyjaśnienia kwestii w jakiej użytkownik strony internetowej zwrócił się do administratora z zapytaniem i zakończenia korespondencji;

7. Osobom, których dane są przetwarzane przez administratora przysługuje:

7.1. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;

7.2. prawo do sprostowania danych osobowych;

7.3. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa);

7.4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7.5. prawo do przeniesienia danych;

8. Osobom, które udzieliły zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Osobom, których dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

10. Podanie danych osobowych przez użytkowników zakładających konto w platformie internetowej do składania zamówień jest dobrowolne, jednak niezbędne do założenia konta. Konsekwencją niepodania danych osobowych (lub podania niepełnych i/lub nieprawdziwych danych) jest niemożność zawarcia umowy sprzedaży towarów lub biletów.

11. Podanie danych osobowych przez użytkowników korzystających z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie jakobhaberfeld.pl jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia stosownej odpowiedzi. Brak podania danych osobowych skutkować będzie brakiem odpowiedzi ze strony Administratora za zadane pytanie;

12. Względem osób, których dane dotyczą nie zostaną podjęte zautomatyzowane decyzje.

CZĘŚĆ II

POLITYKA COOKIES

1. Czym są cookies

1.1. Cookies to dane informatyczne, zwłaszcza niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pomocą których korzystasz z naszych serwisów.

1.2. Cookies administratora to nasze cookies, które wiążą się ze świadczeniem przez nas usług drogą elektroniczną za pośrednictwem naszych serwisów.

1.3. Cookies zewnętrzne to cookies naszych partnerów, które wiążą się z korzystaniem przez nich ze strony internetowej naszego serwisu.

2. Jak używamy cookies

2.1. Wykorzystujemy dwa typy cookies:

2.1.1. cookies sesyjne – które są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia;

2.1.2. cookies trwałe – które są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam, dopóki je skasujesz. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z tego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

2.2. Trwałych cookies używamy, aby przechowywać:

 • Informacje o stronie startowej, którą preferujesz,
 • Twoje dane – jeśli przed zalogowaniem klikniesz opcję „Pamiętaj mnie”,
 • informacje o Twoich ulubionych produktach.

2.3. Używamy zarówno naszych cookies, jak i cookies podmiotów zewnętrznych, aby gromadzić statystyki oraz dane Twoje i innych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej. Korzystamy przy tym z narzędzi analitycznych, dzięki którym możemy optymalizować naszą stronę i przedstawiać ofertę interesującą dla Ciebie.

2.4. Używamy także zewnętrznych cookies, które monitorują to, jak korzystasz z innych witryn. Dzięki temu możemy udostępniać nasze materiały marketingowe na innych stronach i w różnych kanałach komunikacji.

3. Dlaczego wykorzystujemy cookies

3.1. Poniżej znajdziesz informacje o tym, co robimy przy użyciu cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu.

3.2. Konfigurujemy serwis. Cookies wykorzystujemy, aby:

 • dostosować zawartość stron internetowych serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizować korzystanie z tych stron;
 • rozpoznawać Twoje urządzenie oraz je lokalizować i wyświetlać stronę internetową dostosowaną do Twoich potrzeb;
 • zapamiętywać wybrane przez Ciebie ustawienia i personalizować interfejs użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz;
 • zapamiętywać, jakie strony odwiedzasz w serwisie, i rekomendować Ci treści;
 • dostosowywać rozmiar czcionki, wygląd strony internetowej itp. do Twoich preferencji.

3.3. Uwierzytelniamy Cię w serwisie i zapewniamy Ci sesję w serwisie. Cookies wykorzystujemy, aby:

 • utrzymać Twoją sesję po zalogowaniu do serwisu – dzięki temu nie musisz na każdej podstronie serwisu wpisywać loginu i hasła;
 • poprawnie konfigurować wybrane funkcje serwisu i na przykład móc sprawdzić autentyczność sesji przeglądarki;
 • zwiększać wydajność naszych usług.

3.4. Realizujemy procesy niezbędne dla pełnej funkcjonalności stron internetowych. Cookies wykorzystujemy, aby:

 • dostosować zawartość stron internetowych serwisu do Twoich preferencji oraz ułatwić Ci korzystanie z tych stron – przede wszystkim rozpoznać podstawowe parametry Twojego urządzenia i wyświetlić stronę internetową w sposób odpowiedni dla Ciebie;
 • poprawnie obsługiwać program partnerski – przede wszystkim móc weryfikować, skąd Ty i inni użytkownicy stron internetowych naszego serwisu jesteście na nie przekierowywani.

3.5. Zapamiętujemy Twoją lokalizację.

 • Cookies wykorzystujemy, aby poprawnie konfigurować wybrane funkcje serwisu – przede wszystkim móc dostarczać Ci informacje z uwzględnieniem Twojej lokalizacji.

3.6. Analizujemy, badamy i kontrolujemy oglądalność oraz tworzymy anonimowe statystyki odwiedzin na naszych stronach internetowych. Cookies wykorzystujemy, aby ulepszać ich strukturę i zawartość.

3.7. Zapewniamy bezpieczeństwo i niezawodność serwisu.

 • Cookies wykorzystujemy, aby chronić Cię podczas Twoich wizyt w serwisie i ułatwiać Ci poruszanie się po nim.

 

3.8. Wykorzystujemy też cookies zewnętrzne, aby:

 • zbierać ogólne i anonimowe dane statyczne za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics, Gemius Traffic, Yandex, HotJar;
 • zbierać informacje na temat zachowań użytkowników na stronach internetowych serwisu, np. Google Analitycs, Gemius Traffic, Yandex, HotJar;
 • prezentować reklamy dostosowane do Twoich preferencji z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy;
 • zastosować funkcje interaktywne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, np.:
  • twitter.com
  • facebook.com
  • Instagram.com
  • youtube.com

4. Co możesz zrobić, gdy nie chcesz cookies?

4.1. W każdym momencie możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące cookies i określić warunki, na jakich cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu i uzyskują do niego dostęp. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą przede wszystkim blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub każdorazowo informować, że cookies zostały zamieszczone na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies znajdziesz w ustawieniach przeglądarki internetowej.

4.2. W każdej chwili możesz usunąć cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

4.3. Ograniczenie stosowania cookies może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisu. Dane – które przekazujemy firmom zewnętrznym – są używane wyłącznie do świadczenia usług opisanych w tym dokumencie. Za pomocą narzędzi analitycznych gromadzimy dane statystyczne, aby optymalizować naszą witrynę i przedstawiać w niej informacje, które mogą Cię zainteresować.

CZĘŚĆ III

NEWSLETTER, POLITYKA FACEBOOK PIXEL, LOGI SERWERA

1. Facebook Pixel

1.1. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Pana/Pani reklamy w serwisie Facebook.

1.2. Pixel Facebooka, w sposób automatyczny gromadzi informacje o Pana/Pani korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

1.3. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Pana/Pani identyfikację. Informujemy Pana/Panią jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Panu/Pani zebranymi w ramach korzystania przez Pana/Panią z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Więcej informacji może Pan/Pani znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku może Pan/Pani również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

1.4. Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

2. Newsletter

2.1. Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Panu/Pani newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (dz.u.ue.l.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”; wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

2.2. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnuje Pan/Pani z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Pana/Pani danych z bazy.

2.3. W każdej chwili może Pan/Pani sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.

3. Logi serwera

3.1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

3.2. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Pana/Pani identyfikacji.

3.4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.